قیر امولسیونی کاتیونی

  • قیر امولسیونی

امولسیون قیر شامل یک سیستم دو فازی قیر-آب که به کمک ماده امولسیون ساز (امولسیفایر) تولید می شود. قیر به صورت ذرات پراکنده در سراسر فاز آب با قطر 1/0 تا 50 میکرومتر به وسیله دافعه بارهای الکترواستاتیک بر روی ذرات که حاصل از بکارگیری امولسیفایرها می باشد، پایدار شده است. مخلوط نمودن قیر با آب به صورت قیر امولسیونی مزایای زیاد از جمله:

 

عدم آلودگیهای زیست محیطی به دلیل عدم استفاده از حلال های نفتی
عدم آتش گیری هنگام نگهداری
اجرای راحت
کارآیی قابل توجهی در اختلاط با مصالح سنگی، پوشش سطحی و آب بندی رویه­های آسفالتی خصوصاً در شرایط مرطوب را دارا می باشد.

 

 قابلیت های فراوان قیر امولسیونی آنها را برای کاربردهای مختلف به ویژه در راهسازی و راهداری مناسب ساخته است. قیرهای امولسیونی را می توان از نظر بار الکتریکی، سرعت و زمان شکسته شدن(جدا شدن ذرات قیر از آب) تقسیم بندی نمود.

از نقطه نظر بار الکتریکی قیرهای امولسیونی، سه نوع هستند.

 – قیرهای امولسیونی آنیونی

– قیرهای امولسیونی کاتیونی

– قیرهای امولسیونی غیر یونی

قیرهای امولسیونی بر اساس پایداریشان در مقابل شکستن به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند:

1- تندشکن (Rapid Setting)

۲- کندشکن (Medium Setting)

3- دیرشکن (Slow Setting)